20.10.2014

Fit by Nature

Am Kader vum Fit by Nature huet de CNDS an Zesummenaarbecht mat der Sektioun Klierf an dem LIFE Éislek e Chantier bei der Kiirchermillen organiséiert. Hei goufe Pëppelen emgemaach, Genz geméit an Dänne verbotzt. Mir soe Merci un all déi, déi bei dësem Projet matgehollef hunn.

IMG_4810

(mehr …)

IMG_4808 IMG_4806